یهودیان از منظر مسلمانان پیرو قرآن

بر کسی پوشیده نیست که دنیای ما به شدت محتاج صلح و آرامش است. هر تلاشی برای نیل به صلح، به هر میزان بزرگ یا کوچک بسیار ارزشمند است. به همین دلیل عقیده دارم شفاف‌سازی در خصوص نگاه مسلمانان پیرو قرآن به یهودیان و برطرف کردن ابهامات اخیر، از اهمیت بالایی برخوردار است.

متاسفانه چند دهه است که چند نهاد دینی مشخص در دنیا، به خصوص در مناطق اسلامی درون و اطراف اسرائیل با تفسیرهای پر از غلط برآمده از سنت‌ها و خرافات و احادیث جعلی، تصویر بدی از مسلمانان ارائه کرده‌اند که در آن مسلمانان از یهودیان متنفرند. این نهادها حتی تا آن‌جا پیش رفته‌اند که معتقدند یهودیان از خوک پست‌ترند. (قطعاً برادران و خواهران یهودی ما از این اظهارات بری هستند).

مهم است که مسلمانان و غیرمسلمانان آگاه باشند که این رویکرد و گرایش‌ مطلقاً غیرقرآنی و ناصحیح است. بعلاوه غیرمحترمانه و نژادپرستانه‌ی محض است.

واقعیت آن است که حضرت موسی علیه السلام پیامبری است که بیش از هر پیامبری دیگر در قرآن از او نام برده شده است. تورات، حضرت موسی و یهودیان حقیقی در چندین آیه در سراسر قرآن مورد تمجید قرار گرفته اند.

در سه آیه‌ای افراد و فرقه‌های تندرو، دانسته یا از سر کمبود اطلاعات میخواهند از آن‌ها استفاده کنند، خداوند خطاکاران امت یهود را که از فرمان خدا سرپیچی کرده‌است، محکوم می‌کند. در این آیات، خطاکارانی از امت یهود که یهودیان باتقوا را آزار داده‌اند، به صورت تمثیلی به خوک و بوزینه تشبیه شده و محکوم شده‌اند. شایان ذکر است که در آیات بسیاری از قرآن مسلمانان خطاکار نیز به همین نحو مورد عتاب قرار گرفته‌اند.

بنابراین، بیرون کشیدن این آیات از سیاقشان و تعمیم آن‌ها به تمام امت یهود، که خدا از مسمانان میخواهد با آن‌ها با حرمت و شفقت برخورد کنند، جنگ با قرآن (صدالبته قرآن از این شأن بری است) و همچنین نشان‌دهنده‌ی تصویر رسواکننده‌ای از نژاد پرستی است که مواکداً توسط اسلام ممنوع شده است.

حالا بیاید نگاهی به این آیات بیندازیم تا ببینیم چرا چنین رویکردی غیر قابل ‌قبول است.

یهودیان از منظر قرآن

قبل از هرچیز شایان ذکر است که مسلمانان تمام پیامبران الهی را از صمیم قلب دوست دارند و برای آنان حرمت قائل هستند. حضرت موسی نیز یکی از پیامبران بزرگ خداوند نزد مسلمانان است. بعلاوه، مسلمانان فرازهایی از تورات را که با قرآن منطبق است می‌پذیرند.

حالا بیایید ببینیم چرا افراد افراطی در تفسیر بعضی آیات به وضوح به خطا رفته‌اند:

بگو: اگر ایمان به خدا و کتاب‌های آسمانی از نظر شما بد است، آیا می‌خواهید شما را به چیزی که فرجامش نزد خدا بدتر از این است آگاه کنم؟ آنان کسانی هستند که خدا لعنتشان کرده و بر ایشان خشم گرفته و برخی از آنان را به بوزینه‌ها و خوک‌ها مبدل ساخته، و کسانی‌اند که طاغوت را پرستیده‌اند. اینان جایگاهی بدتر دارند و گمراهانی‌اند که بیشترین فاصله را با راه راست دارند. [سوره‌ی مبارکه‌ی مائده، 60]

قرآن خاصیت خودتبینی دارد و در بعضی موارد، خواننده باید آیات دیگر را ببیند تا معنای آیه‌ی دیگر را متوجه شود. به همین دلیل است که جدا کردن یک آیه از سیاق ممکن است به نتایج پراشتباهی منتهی شود. دقیقاً همین اتفاق برای آیات مورد بحث ما افتاده است.

از آیات قبل از آیه‌ی 60 مشخص می‌شود که مورد بحث آیه‌ی 60 خطاکارانی از امت‌های یهود و مسیحیت هستند که برای آنان تشبیهی به کار رفته است. بعد از آن که خداوند خطای گناهکاران را آشکار می‌کند، تمایزی آشکار بین متقیان و گناهکاران قرار داده و درست‌کاران قوم را این گونه تمجید می‌کند:

همانا کسانی که ایمان آورده‌اند و کسانی که یهودی‌اند و صائبان و مسلمانان، آنان که به خدا و روز قیامت ایمان راستین داشته باشند و کار شایسته کنند، نه ترسی ایشان را فرا می‎گیرد و نه اندوهگین می‌شوند. [سوره‌ی مبارکه‌ی مائده،69]

در آیه‌ی دومی که به دفعات از طرف افراطی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، خداوند می‌گوید:

آری. هنگامی که با شکستن مقررات روز شنبه از ترک آن چه از آن بازداشته می‌شدند سرپیچی کردند، به آنان گفتیم: بوزینگانی باشید مطرود و رانده شده. [سوره‌ی مبارک اعراف، 166]

همان طور که خود آیه به وضوح مشخص کرده‌است، عقاب برای طغیان‌کنندگانی است که دستور خدا را نادیده گرفته‌اند. با این حال، در آیات قبل از این آیه، تمایز آشکاری بین درست‌کاران و گناهکاران وجود دارد. در آیه‌ی 164 همین سوره، خداوند از یهودیان سخن می‌گوید که گناهکاران را انذار داده و آنان را به راه راست دعوت کرده‎اند.

و در آیه‌ی 159، خداوند به مومنان و درست‌کاران امت یهود اشاره می‌کند:

و از قوم موسی، گروهی بودند که به وسیله‌ی حق مردم را راه می‌نمودند و به وسیله‌ی آن، میان خویش به عدالت رفتار می‎کردند. [سوره‌ی مبارک اعراف،159]

در آخرین آیه‌ای که توسط افراطی‌ها مورد استفاده قرار می‎گیرد نیز، موضوع گناهکارانی هستند که از فرمان خدا سرپیچی کرده‌اند. بعد از این که خدا متقیان یهود و نصارا را در آیه‌ی 62 مورد تمجید قرار می‌دهد، در آیه‌ی 65 گناهکارانی که مقررات روز شنبه را نقض کردند، مورد عتاب قرار می‌دهد.

آنان که ایمان آورده‌اند، و آنان که یهودی‌اند و نیز مسیحیان و صابئان، کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان دارند و کار شایسته می‌کنند، پاداش و ایمان و عمل خود را نزد پروردگارشان خواهند داشت و هیچ ترسی آنان را فرا نمی‎گیرد و اندوهگین نمی‌شوند. [سوره‌ی مبارک بقره، 62]

قطعا شما کسانی از خودتان را که در روز شنبه به مقررات آن روز تجاوز کردند، میشناسید؛ که ما به آنان گفتیم: بوزینگانی باشید پست و ناچیز! [سوره‌ی مبارک بقره، 65]

پر واضح است که در این آیات عتاب متوجه کسانی است که از دستور خداوند سرپیچی کرده‌اند.

اگر کسی قرآن را با لحاظ تمامیت آن بخواند، به وضوح برایش روشن می‌شود که نظر بدی نسبت به یهودیان در قرآن وجود ندارد. و برعکس، یهودیان متقی و درست‌کار، در آیات بسیاری توسط خدا مورد تمجید قرار گرفته و به آنان وعده‌های نعیم داده شده‌است. زندگی پیامبر اکرم به راستی نمونه‌ای از همین برخورد است. ایشان در عمر بابرکت خویش با رفتاری خوش و با آغوشی باز با یهودیان روبرو شدند و در میثاق مدینه، که اولین قانون اساسی تاریخ است، حرمت زندگی، باورها و اعتقادات و حقوق یهودیان را به رسمیت شناخته و آنان را عوض برادران مسلمانان گرفتند.

امیدواریم مسلمانان در سراسر جهان عداوت با یهودیان را پس بزنند. خداوند از ما می‌خواهد از سر برادری و شفقت با اهل کتاب برخورد کنیم. ما نباید اجازه دهیم خام خشم و نفرتی شویم که مخالف دین بر خلاف آن عمر کرده‌است. باید به خاطر داشته باشیم که اشتباه عده‌ای قلیل توجیه‌کننده‌ی عداوت و دشمنی با همه یهودیان نمی‌شود. به خصوص که این دشمنی مبنای دینی نیز ندارد.

http://fablogs.timesofisrael.com/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/

2017-02-15 13:59:20

درباره این سایت | صفحه اصلی (homepage) خود را بسازید | به بخش دلخواه اضافه شود | RSS Feed
به شرط ذکر نام این سایت، تمام مطالب قابل کپی، چاپ و توزیع است.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."