این یک قانون خداوندی است که

فرقی نمی کند که مردم دارای چه عقاید و دیدگاههای هستند، آنها همیشه رهبری دارند که  عصاره و معرف هدف مشترکی است که آنها را گرد هم جمع کرده است.خداوند نیز در طول تاریخ همواره جوامعی از معتقدان را پدید آورده است که دارای رهبر بوده اند. برای نمونه حضرت نوح (ع) رهبر مومنان و معتقدان عصر خویش بوده است، حضرت موسی نیز رهبر مومنان عصر خویش بود ، همینطور پیامبر ما (ص)نیز رهبر پیروان عصر خود بود . چنین وضعیتی در مورد حضرت طالوت و ذوالقرنین هم حاکم بوده است. به دیگر بیان ، در طول تاریخ هیچ امتی بدون رهبر رها نشده و بنابر این مسلمانان نیز در دوره آخر الزمان بدون رهبر نخواهند بود. حضرت مهدی (ع) خود شخصا رهبر معنوی مسلمین در دوره آخرالزمان خواهند بود.

این عقیده که مسلمین بایستی بی رهبر باشند ، در حالی که کاتولیک ها ، ارتودوکسها، یهودیها و حتی فراماسونها دارای رهبرانی هستند، عقیده ای است که پاسخگوی دردها و رنجهای امت اسلامی نمی باشد. خداوند در قرآن به مسلمین فرمان داده است که متفرق نباشند و دسته دسته نگردند.

اگر مسلمانان از این فرمان الهی تبعیت نکنند، و اگر نتوانند با هم متحد شوند، آنگونه که مسلمان گذشته حول یک رهبر معنوی با هم متحد بودند ، قادر نخواهند بود بر مشکلات و دردهایی که در پیش روی جهان اسلام و مسلمانان زجر کشیده و مظلوم قرار دارد ، فائق گردند.

راهی را که خداوند در قرآن به ما نشان می دهد این است که "مسلمانان بایستی به دفاع و یاری از آنهایی بپردازند که مورد ظلم واقع  شده اند ".( سوره شوری- 39)

کاملا آشکار است که مسلمانان افغانستان، عراق، فلسطین، چاد، موروکو ، ترکستان شرقی { منطقه مسلمان نشین در کشور چین } ، پاتانی { فرقه ای از مسلمانان هندی } مورد ظلم واقع شده اند. این امری بدیهی است که آنها می بایستی برای دفاع از حقوق خود با اتکا به خردمندانه ترین و موثر ترین روشها و با بهره گیری از دانش، فرهنگ ، اطلاعات و هنر با هم متحد شوند. نبایستی فراموش کرد که " خداوند آنهایی را در راه حق  در صفوف بهم فشرده به کارزار می پردازند و همچون دیوار های محکم استقامت می ورزند، دوست دارد" ( سوره صف - 4 ).  این حضرت مهدی (ع)است که تمام مسلمین جهان را در روز خود جمع خواهد کرد تا برای حرکت در مسیر الهی با یاری جستن از دانش و اطلاعات به کوشش و تلاش جمعی دست بزنند، او راه را به آنها نشان خواهد داد و از مردم در مقابل مصایب وارده از ناحیه مکاتبی چون دارونیسم و ماتریالیسم به بهترین شیوه دفاع خواهد کرد. 


مسئولیت مسلمانان بی گناهی که در زیر انفجار بمبها در پاکستان می میرند در حالی که مشغول خواندن نماز در مساجد هستند، مسئولیت شکنجه های غیر قابل باوری که مسلمانان ترکستان شرقی در زندانهای مخوف چین تحمل می کنند، مسئولیت کودکان فلسطینی که در راه مدرسه مورد اصابت گلوله قرار می گیرند، مسئولیت غیر نظامیانی که در عراق روز خود را با ترس از مرگ به شب می رسانند، مسئولیت افغانیهایی که در روی تخت های بیمارستان بمباران    می شوند و می میرند، مسئولیت کسانی که سالهای متمادی را در کمپ های پناهندگان به سر برده اند، مسئولیت کسانی که در خفا به عبادت می پردازند تا زنده بمانند، همه و همه بر عهده کسانی است که تمایل ندارند تا تمام مسلمین جهان حول یک رهبر معنوی گرد هم جمع شوند، آنهایی که براین عقیده اند که مسلمانان بایستی بدون رهبر و بی سرور باقی بمانند ، آنهایی که به آیات قرآن و احادیث موثق پیامبرمان بی اعتنا هستند.


2011-06-09 15:05:14

درباره این سایت | صفحه اصلی (homepage) خود را بسازید | به بخش دلخواه اضافه شود | RSS Feed
به شرط ذکر نام این سایت، تمام مطالب قابل کپی، چاپ و توزیع است.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top