تعصب سم مهلک سیستم دجال ( ضد مسیح) است که در سراسر جهان اسلام پخش شده است.

آلتور برکر :استاد، شما گفته اید که : نظر به اینکه بشر موفق شده است تا ریشه تعصب را در اروپا بخشکاند ، لذا اسلام در آن سرزمین به آرامی در حال رشد و نمو است. به همین دلیل است که میزان رشد اسلام و در پی مطالعه کتب اسلامی در آن دیار رو به افزایش می باشد. با این حال هستند گروههایی در اروپا، که  اسلام را دین خون و خونریزی معرفی می کنند، و البته ما نیز در تلاشیم تا با خرد، علم ، و عشق به مقابله فکری با آنها بپردازیم.

ادنان اکتار :ماشاالله بر شما برادر من . البته که همینطور است. تعصب سم مهلک سیستم دجال (ضد مسیح) است که در سراسر جهان اسلام پخش شده است. منظور من این است که سیستم دجالی ، سمی مهلک را در رودخانه جهان اسلام وارد کرده است. این سم البته در نگاه اول قابل مشاهده نیست. برخی از دست اندرکاران آن عمامه به سر دارند، برخی روسری به سر هستند، برخی از آنها خود را با سبیل می آرایند، اما همگی در وارد کردن این سم مهلک به جریان جاری جهان اسلام نقش دارند. تعصب حقیقتا سم مهلکی است که بروی لبه شمشیر دجال آغشته شده است و در برابر اسلام از نیام برکشیده است. منظور من این است که قوی ترین نیرویی که او دارد تعصب است. و این نیرو ، اسلام را از درون متلاشی می کند. به دلیل وجود همین تعصب است که پیشتر در اروپا، هرگاه نام "اسلام" بر زبانی جاری می شد، اولین چیزی که به به ذهن آنها متبادر می گردید، انسانی بود خون ریز، بسیار گرسنه، ژولیده و ژنده ، نامرتب، با رفتاری حیوانی که سعی در اجرای احکام اسلامی و انتقام داشت.  امروزه البته این نگاه تا حدود زیادی اصلاح شده است، و چهره واقعی اسلام به آنها نشان داده است و البته آنها از این موضوع شوکه شده اند. ما امروز موفق شده ایم تا چهره مدرن اسلام را به آنها بنمایانیم .به مدد مجاهدتهای فکری بسیار، امروزه یک مسلمان در بالاترین شخصیت و کامل ترین شکل خود در جهان به منصه ظهور رسیده است. امروز دیگر یک مسلمان ، انسانی است بسیار مدرن. البته بدیهی است که هنوز در تمام دنیا این نگاه حاکم نشده است، و ما به اتفاق تمام برادران دینی خود باید تلاش کنیم که این نگاه را در کل جهان نسبت به مسلمانان تغییر دهیم.


2011-06-20 14:36:19

درباره این سایت | صفحه اصلی (homepage) خود را بسازید | به بخش دلخواه اضافه شود | RSS Feed
به شرط ذکر نام این سایت، تمام مطالب قابل کپی، چاپ و توزیع است.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top