مهمترین موضوع خنثی سازی سیستم فکری

پیامبر ما (ص) با کمک الهامات آسمانی درباره وقایع آخرالزمان،اطلاعاتی تفصیلی به ما داده است. او به تفصیل گفته است که ما مسلمانان در آخرالزمان در چه وضعیتی به سر خواهیم برد، چه وقایعی به وقوع خواهند پبوست و به چه مسائلی باید توجه داشته باشیم و راهکارهای این دوره بحرانی چه مواردی هستند. در طول تاریخ همواره یک جنگ فکری میان پیروان شیطان و رهروان راه حق وجود داشته است. ضدمسیح – یا همان دجال- بزرگترین نیروی اهریمنی و شیطانی در دوره آخرالزمان خواهد بود، اما به خواست خداوند حضرت مهدی(ع) تمامی فجایعی را که او موجب خواهد شد، از میان خواهد برد. 

احادیث مختلفی وجود دارند که درباره ظهور فردی که مشهور به "ضدمسیح" است سخن     گفته اند. اینکه وی چگونه از یک چشم کور است، و چگونه با کمک شیاطین دیگر حمکرانی     می کند و چگونه با کمک این شیاطین به هیپنوتیزم مردم می پردازد و چگونه ادعا می کند که الهی است و چگونه از هیپنوتیزم و حقه های توهم آمیز استفاده می کند. هیپنوتیزمی که وی استفاده خواهد کرد موجب خواهد شد تا اکثریت مردم قادر به دیدن و درک حقیقت نباشند و نتوانند به واقعیات دست یابند. به دلیل قرار گرفتن مردم در چنین وضعیتی اکثریت مردم در نوعی خواب به سر خواهند برد. به خواست خداوند این حضرت عیسی (ع) خواهد بود که هیپنوتیزم ضدمسیح را بی اثر خواهد کرد.یقینا بازگشت جسمانی و فیزیکی حضرت مسیح و حتی نفس او کافی خواهد بود تا هیپنوتیزمهای ضدمسیح پایان پذیرد و دجال همچون نمکی در آب در حضور حضرت مسیح (ع) حل خواهد شد. برای مثال به این دو منبع توجه بفرمایید:

در آن زمان، ضدمسیح که دشمن خدا است با مشاهده حضرت مسیح همچون نمکی در آب حل خواهد شد(صحیح مسلم، 2221/4 ؛ الشرانی مختصر تذکرة  - الکورتوبی – انتشارات بدر – ص 444) 

هنگامی که ضدمسیح فساد را در زمین بگسترد، خداوند مسیح پسر مریم را خواهد فرستاد ....و تمام کسانی که به قدرت شفابخش او اعتقادی ندارد از بین خواهند رفت. مسیح در دروازه های لود (در نزدیکی مسجدالاقصا) به مقابله با دجال خواهد پرداخت و او را سرنگون خواهد کرد (صحیح مسلم ؛ فساد عمیق  دجال – ص 104 )

البته قبل از این مرحله،  یک کوشش گسترده و عمیق فکری برای حذف مفاسد و انحرافات بروز کرده توسط دجال صورت خواهد گرفت. و این مهمترین و اساسی ترین تلاش نوع بشر در دوره آخرالزمان خواهد بود. پیامبر ما(ص) فرموده است فساد و انحرافات دجال { و پیروانش} بدترین نوع فساد در طول تاریخ بشری خواهد بود.

از بدو خلقت آدم تا روز قیامت، نزاع و کشمش دجال بزرگترین نزاعها خواهد بود ( البرزنجی العشاء لعشرت السعا، چاپ هشتم – ص 225 )

بنابراین بزرگترین خطری که پیش روی بشر خواهد بود، نه خود شخص ضدمسیح، بلکه فسق و فسادی است که برپا خواهد کرد. و حضرت مهدی(ع) کسی است که این فساد وحشتناک را محو خواهد کرد. ضدمسیح کسی است که موجب ویرانی و تباهی گسترده خواهد شد، او از مکتب داروینیسم ،که مذهب بی مذهبی است بهره خواهد برد. به دیگر بیان، فساد دجال همان مکتب داروینیسم ، و ماتریالیسم و سیستم کفرآلودی است که وی بر پایه این مکاتب بنا کرده است. 

همانطور که می دانیم، داروینیسم مروج این تفکر است که نوع بشر، گونه ای از حیوانات بسیار پیشرفته است که مسئولیتی در قبال دیگران ندارد، و تنازع برای بقا تنها راه پیشرفت بیشتر است. لذا داروینیسم مکتبی است که نسل بشری را به سوی حماقت، ظلم، بی مهری،       بی احساسی، سلطه جویی و خشونت سوق داده است. این دیدگاه غیر علمی موجب از دست رفتن جان سیصد و پنجاه میلیون نفر در خلال جنگهای اول و دوم جهانی،  و رنج و محنت فراوانی است که انسان امروزی از قبل تروریسم، آنارشیسم، و جنگهای داخلی متحمل گردیده است. این مکتب باعث شده است تا مسیر حرکت آدمی با مسیر حرکت دیگر انسانها در تداخل باشد. کار به جایی رسیده است که امروزه صلح و امنیت از جهان رخت بر بسته و مردم عملا بیم دارند که از منازل خود خارج شوند. تحت این سیستم، پیروزی از آن کسی است که قویتر باشد، نه آنکسی که حق با اوست. شادی و تفریح جای خود را به شک و ناراحتی داده اند. امروزه اکثر آدمیان    بی اعتماد هستند حتی به پدران خویش، و متاسفانه این امر یک هنجار به شمار می رود. این مکتب می گوید که بایستی ظلم کرد و جنگید تا بتوان زنده بود. و در کنار چنین دیدگاهی، بدیهی است که مهربانی، محبت، کمک کردن به دیگران ، وحمایت از مظلومان امری احمقانه به شمار می رود. در نتیجه ، جوامع بروز کرده امروزی، جوامعی ناکارامد و به لحاظ ظاهری و روانشناسی، جوامعی بیمار هستند.

حضرت مهدی (ع) این بیماریها را علاج کرده و نسلی دیگر پدید خواهد آورد. بدیع الزمان گفته است که یکی از مهمترین کارها و اقدامات حضرت مهدی (ع) از میان بردن داروینیسم و ماتریالیسم خواهد بود، که سیستم فکری ضد-مسیح بوده ولی برای توجیه آن از روشهای علمی استفاده می کند:

اول: تحت تاثیرات علم و فلسفه، و مصیبت سرایت کرده ای که نشات گرفته از ماتریالیسم و ناتورالیسم  می باشد و میان خلایق همه گیر شده، او پیش از هر چیز،  ایمان را نجات خواهد داد،  به این شکل که فلسفه و ماتریالیسم ( مادی گرایی ) را خاموش خواهد کرد... ( بدیع الزمان – امرداگ آدیندوم – ص 259 )

بنابراین، حضرت مهدی(ع) به داروینیسم و ماتریالیسم با کمک دانش و شواهد متقن علمی پاسخ خواهد داد. او ثابت خواهد کرد که داروینیسم یک تئوری پوچ و منسوخ است، او دیکتاوری  داروینیستی برپا شده توسط ضدمسیح را از بین خواهد برد. پس از نابود کردن داروینیسم، فشار بر عقول مردم افزایش خواهد یافت و سپس مردم رها شده از غرض و تعصب قادر خواهند شد تا آزادانه بیاندیشند و با قضاوتهای صحیح به سوی ارزشهای اخلاقی- دینی سوق یابند.

هنگامی که حضرت مهدی (ع) آثار ضدمسیح را از طریق فعالیتهای فکری از میان ببرد، هنگامی که فساد ضدمسیح پایان پذیرد و ارزشهای اخلاقی و مذهبی شروع به رشد و نمو تصاعدی کند، آنگاه حضرت مسیح (ع) با حضور و بازگشت جسمانی خویش به خنثی ساختن { مابقی } آثار به جا مانده از ضدمسیح خواهد پرداخت. حضرت مهدی (ع) یک جنبش عظیم فکری بر پا خواهد کرد و سیستم ضدمسیحی و فساد بر پا شده از آن ناحیه را به کلی محو خواهد نمود. حضرت عیسی (ع) نیز به محو کردن افسون ها و جادوهای و هیپنوتیزم های ضدمسیح خواهد پرداخت. بدیع الزمان گفته است که تنها پیامبری همچون حضرت مسیح قادر به انجام چنین معجزه ای است و می تواند هیپنوتیزم ضدمسیح را خنثی و بی اثر کند:

 

تنها یک فرد خاص حیرت برانگیز با قدرت معجزات الهی می تواند که ضدمسیح و اقدامات او را بی اثر نموده و او را از ریل خارج کند. خداوند خودش آن فرد را  از سحر ضدمسیح مصون داشته  و او را برای خود اختصاص داده است و با قدرت و ماموریتی الهی او را از جادوها و انحرافات و مفتون بودن در مقابل روح گرایی و  قدرت هیپنونیزمی  ضدمسیح  که همه را آلوده کرده ، در امان داشته است. و این شخص حضرت مسیح (ع) است، کسی که پیامبر اکثریت انسانها بوده و انسانها باید از او تبعیت کنند. (بدیع الزمان – ریز پنجم- )

در نتیجه فعالیتها و جنبش عظیم فکری حضرت مهدی، مردم تجربه کردن و چشیدن زیبایی و لذت ارزشهای اخلاقی و دینی را آغاز خواهند کرد. با از میان برداشتن هیپنوتیزم ضدمسیح توسط حضرت مسیح (ع) مردم از خواب بیدار خواهند شد، خوابی که همچون کابوسی شبانه می باشد. و جهان پر از عدل و داد و صلح و آرامش و امنیت خواهد شد. بدین ترتیب، تمامی جهان بار دیگر شاهد خواهند بود که وعده الهی حق است و پیروزی از آن پیروان الهی است.

خداوند در قرآنمی فرماید که : "خدا مقرر كرده است كه حتما من و فرستادگانم چيره خواهيم گرديد آرى خدا نيرومند شكست‏ناپذير است" ( سوره مجادله – آیه 21)


2011-06-10 15:07:33

درباره این سایت | صفحه اصلی (homepage) خود را بسازید | به بخش دلخواه اضافه شود | RSS Feed
به شرط ذکر نام این سایت، تمام مطالب قابل کپی، چاپ و توزیع است.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top