FA.HARUNYAHYA.COMhttp://fa.harunyahya.comfa.harunyahya.com - سرّی در پسِ ماده - آخرین مطالب اضافه شدهfaCopyright (C) 1994 fa.harunyahya.com 1FA.HARUNYAHYA.COMhttp://fa.harunyahya.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Timelessness And The Reality Of Fate (farsi Language)http://fa.harunyahya.com/fa/کتاب-ها/40326/timelessness-and-the-reality-ofhttp://fa.harunyahya.com/fa/کتاب-ها/40326/timelessness-and-the-reality-of//g.fmanager.net/files/book/pictures/timelessness_farsi.jpgThu, 31 Mar 2011 22:21:28 +0300مرد كوچكي بر فراز برجشما در چگونه دنيايی به سر می بريد؟ دنيايی با زمينی سخت و داراي انسان، درخت، اقيانوس هايی با ابرهايی بر فراز آن و بالاتر از همه اينها، خلأ عظيم فضا؟ آيا شما يكی از ميلياردها افراد اين جهانيد؟ اگر پاسخ شما به اين سؤالات «بله» باشد، در اشتباهيد! اگر به آنها پاسخ «مثبت» ی بدهيد، می رساند كه چه بسا در طول حياتhttp://fa.harunyahya.com/fa/کتاب-ها/39577/مرد-كوچكي-بر-فراز-برجhttp://fa.harunyahya.com/fa/کتاب-ها/39577/مرد-كوچكي-بر-فراز-برج//g.fmanager.net/files/book/pictures/little_man_in_tower_farsi.jpgWed, 09 Mar 2011 12:52:25 +0200