اهمیت مهم امتحان: خداوند افرادی را آزمایش می کندکه می توانند سختی ها را تحمل کنند

خداوتد هیچ کس را تکلیف نکند مگربه اندازه ی توانایی او.نیکی های هر کس به سود او وبدی هایش نیز به زیان خود اوست.پروردگارا ما را به آنچه به فراموشی یا به خطا کردهایم مواخذه مکن. بار پروردگارا تکلیف گران و طاقت فرسایی که بر پیینیان ما نهاده ای بر ما مگذار. پروردگارا بر تکلیفی فوق طاقت ما بردوش ما مگذار. بیامز و ببخش گناهان ما را.و بر ما رحمت فرما.تنها آقا و یاور ما تویی. پس ما را بر گروه کافران یاری فرما. (سوره ی بقره-آیه ی 286)
  
 
خداوند در قرآن می فرماید که او مسلمین را تا پایان حیات شان به شیوه های گوناگون مورد امتحان قرار خواهد داد. اما دراین مورد رازی نهفته است که مسلمین لازم است آن را بدانند: اگر شخصی با مشکلی موا جه گشت ویا با چیزی رو به رو شد که حل آن دشواراست، این بدین معناست که خداوند به آنان هم توان فائق آمدن بر مشکلات وهم سربلند شدن ازآنها را نیز داده است. دانستن این مسله از ابتدا، که این (توان مبارزه با مشکلات و غلبه بر آنان) قانون خداوند است و اعتقاد به این قانون،  مهم ترین رکن دانشی است که می تواند به یک مومن کمک کند تا در آن امتحان (الهی) پیروز شود.ا
اگر شخصی به هنگام رو به شدن با یک حادثه، باور کند که ضعیف تر از آنی  است که بتواند برآن چیره شود، غلبه کردن بر آن مشکل با امکانات و دانشی که در اختیار دارد برای او بسیار سخت خواهد شد. و بعداً برای پیکار با آن مسله دچارکمبود نیرو و توان خواهد شد. در هر صورت، مشاهده ی چنین اندیشه ی از مومنی که به خداوند و روز قیامت واقعاً ایمان دارد و خوف خدا در وجودش جاری است، و می داند که هر چیزی در حیطه ی سرنوشت خلق شده و برای انجام اعمال نیک (با دیگر مسلمین رقابت می کند)پذیرفتنی نیست. این چنین منطق اشتباه در افرادی مشاهده می شود که بر طبق عقاید جامعه ی جاهلین عمل می نمایند. وقتی چنین افرادی با مشکلات رو در رو می شوند و یا در موقعیت های دشوار قرار می گیرندآنان برای غلبه بر آن مشکلات باید سخت تلاش کنند و از این جهت است که آنها فوراً طمه ی ناتونی خود می گردند. اولین واژگان آنها همیشه آن دسته از کلماتی هستند که مربوط به یاس و ناتوانی است و یا شکایت از وضعیتی است آنان خود را در آن می یابند. اعتقادات این افراد شبیه به سخنان ها یشان است؛ و از طریق تلقین این نوع طرز فکر(منفی)بر خود این افراد رفتار خود را شکل می دهند و خود را کاملاً عاجز و درمانده می کنند.
یکی از بزرگترین اشتباهات افرادی که بدین روش رفتار می کنند این است آنها یا خدا را به خوبی قدردان نیستند ویا او را فراموش می کنند. این عده با این تصور که خودشان هر چیزی را انجام می دهند، زندگی را سپری می کنند. اما حقیقت این است که دشوارترین مشکلات و بغرنج ترین موقعیت ها اگر خداوند بخواهد سریعاً می تواند حل شود. خداوند به اندازه ی کافی قادر هست آنچه را که در آن لحظه اراده کند، انجام دهد. خداوند حتی بزرگتر وتوانمندتر از آن خدایی است بشر آن را تصور می کند. برای همین دلیل است، اگر خدا بخواهد حتی موقعیت های که مانند کوه در برابر یک شخص کوه قد علم کنند و(برای او ایجاد مشکل کنند)، می تواند آن کوه مشکل زا را مرتفع کند. آنچه که مهم است انسان باید این مسله را بفهمد که (خداوند قادر به سخت ترین کارها است) و زندگی خود را با اعتقاد به این مسله ری کند.
آن شخص که هر لحظه زندگی اش را وقف خداوند کند وبا فرمانبرداری از او زندگی کند،  به هنگام رویارویی با مشکلات آرامش و سکینه داشته ودر آن لحظات سخت از خود توکل و فرمانبرداری را نشان می دهد. مهم نیست که فرد گرفتارچه وضعیت عذاب آور،پیچیده و مشکلی شده است زیرا او از اول می داند که حل این مشکلات برای کسی که به خدا ایمان دارد آسان خواهد بود. آن شخص که به خداوند اعتقاد کامل دارد، می داند که نیرو و توانش را از خداوند دریافت می کند و با ایمان و ارزش های اخلاقی قرآن با موقعیت (دشوار) برخورد می کند.
 اینکه خداوند مشکلات را برای آنان که واقعاً به اوایمان دارند، آسان می کند دومین حقیقتی الهی است که مومنین  ازآن توان و نیروشان را دریافت می کنند. این قانون تغییر ناپذیر خداوند به صورت ذیل در قرآن آمده است:
 و با هر سختی البته اسانی هست. پس آنگاه که نماز و طاعت خود را تمام کردی، از خداوند برای دعا همت بنما. (سوره ی شرح- آیه ی 5تا 8)
راز دومی که خداوندآن در قرآن آشکارمی کند این است که خداوند مشکلات برای آنان که ارزش های اخلاقی اتخاذ می کنند آسان می کند،  خداوند همچنین برای آنان که خودشان را بی نیاز می پندارند و با ارزش های اخلاقی (قرآن) مخالفت می کنند مشکلات را سهل و آسان می کند. وبه همین خاطراین افراد دچار غضب الهی هستند:.
 اما هر کس عطا و احسان کرد وخدا ترس شدوپرهیزگار شد.و به نیکویی تصدیق کرد. ما هم البته کار اورا سهل و آسان می گردانیم. (سوره ی لیل-آیه ی 4 تا 7)
 اما هر که بخل ورزید و خود را بی نیاز دانست و تیکویی را تکذیب کرد، پس به زودی کار او را مشکل خواهیم کرد. (سوره ی لیل- آیه ی 8 تا 10)
خداوند ارزش های اخلاقی را که در این دنیا و آخرت موجب آرامش می شود، آنچه که آسان و درست است و نحوه چگونه زندگی کردن در میان رحمت و شادی را نشان داده است. خداوند توضیح می دهد که چرا انسانها نمی توانند از مشکلات، رنج ها رها شود و چرا انسانها عاجز، غمگین و بی جواب باقی می مانند. خداوند می فرمایید که همیشه برای آنان که اهل ایمان هستند وصاحب عشقی عمیق و احترامی بی حد به خداوند هستند و از او واقعاً می ترسند، راه حل وجود دارد. برای یک مومن زندگی بدون فراموش کردن این راز مهم ودانستن این نکته که او توان و نیرویش را به هنگام مواجه شدن با مشکلات از جانب خداوند دریافت می کند، تنها راهی است که انسان از آن طریق برای خود آرامش، آسایش، شادی، و رحمت را در این دنیا و آخرت مهیا کند.    

2010-03-27 21:50:07

درباره این سایت | صفحه اصلی (homepage) خود را بسازید | به بخش دلخواه اضافه شود | RSS Feed
به شرط ذکر نام این سایت، تمام مطالب قابل کپی، چاپ و توزیع است.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top