مومنین باید هوشیارباشندکه ازتلقین نا امیدی شیطان فریب نخورند

شیطان سعی می کند برای آنان که او را به عنوان دوست بر می گزینند احساس ناامنی، یاس از آینده و بد بین بودن به حوادث (پیرامون) را تحمیل کند. در واقع شیطان نمی خواهد انسان ها صاحب ایمان، مطیع خداوند، تسلیم قضا و قدر شوند واو همچنین نمی پسندد که انسان ها با تکیه بر خداوند، خوش بین و سرشاراز شور و اشتیاق باشند. چون این خصایص نیکو نه تنها باعث خشنودی پروردگار، بلکه موجب نزدیکی انسان به او می شود. اگر شخصی می خواهد بر طبق ارزش های اخلاقی دین، زندگی کند بی شک این رفتارهای نیکوبرای او لازم و ضروری هستند. شیطان دوست ندارد که بندگان خداوند به او نزدیکتر گشته و با شور و شوق قاطعانه بر طبق دین الهی زندگی کنند. از این رو است که شیطان می خواهد احساس خستگی و بدبینی را با ترغیب ناامیدی بر مومنین القا کند.
یکی از از چیزهای که شیطان می خواهد اهل ایمان آن را انجام دهند ولی نمی تواند، این است که به هنگام مواجه شدن با شرایط نامطلوب دچار یاس و ناامیدی شوند. براستی شیطان که هیچ قدرت و نفوذی بر مومنین صادق ندارد، نمی تواند آنان را جانب خود بکشد و دلیل آن این است که این گروه که به واسطه ی ایمان شان از دستورات واندرزهای پروردگار پیروی می کنند. خوش بین وامید وار بودن فرمانی است که خداوندگار صراحتاً آن را در قرآن شریف آشکار می کند. بنایراین هیچ سوالی وجود ندارد که اهل ایمان در این مورد رفتار دیگری را از خود نشان دهند.چون که خداوند در سوره یوسف برای مومنین چنین می فرمایید: « از رحمت خداوندی ناامید نشوید (چون ) هیچ کس جز کافران از رحمت پروردگار ناامید نمی شوند» (87). از این جهت اهل ایمان شدیداً از چنین حالت های ذهنی خوداری می کنند.
بدبینی  درآیات دیگر هم محکوم شده و قرآن این خصیصه ی منفی را ویژگی انکار کنندگان می دانند. خداوند در خطاب به انسان ها می گوید: « انسان از دعای نیک خسته نمی شود و آنگاه که به او آسیبی می رسد، مایوس گشته و امید خود را از دست می دهد. و اگر از جانب خود رحمتى را پس از زيانى كه به او رسيده است، بچشانيم بی شک خواهد گفت من سزاوار آن هستم و گمان نمی کنم كه رستاخيز برپا شود و اگر هم به سوى پروردگارم بازگردانيده شو مسلماً  نزد او برايم خوبى خواهد بود پس بدون شك كسانى را كه كفران كرده‏اند به آنچه انجام داده‏اند آگاه خواهيم كرد و مسلماً عذابى سخت به آنان خواهيم چشانيد.» (49-50) در سوره ی عنکبوت خداوند چنین می فرماید: « آنان آیات و دیدار با خداوند را انکار می کنند، از رحمت من ناامید هستند برای چنین افرادی عذابی دردناک در پیش می باشد.» (23 )
آنان عده از انسان ها که امید خود را از دست داده و طغیان می کنند در واقع گرفتار دام شیطان شده و از دستوراتش پیروی می کنند. اما مومنین که همیشه خوش بین هستند، با امید به آینده نگاه می کنند تا رضایت خداوند را کسب واز امتیازهای جهان آخرت برخوردار شوند؛این گروه همچنین در این دنیا به خاطر رحمت خداوندی زندگی شاد و سالمی را دارند. اهل ایمان در هر شرایطی خوش بین هستند ومحکم به خداوند و دوستان نزدیکش چسبیده اند از این رو است که شیطان قادر به فریب دادن و نا امید کردن آنها نیست. مومنین که به مسا ئل دیگرقرآنی اهمیت می دهند، به امید وار بودن و نا امید نشدن توجه زیادی می کنند زیرا این مورد یکی از مساله های مهم قرآن است که جوهره ی ارزش های اخلاقی دین را شکل می دهد
 بُعد دیگر این موضوع این است که شیطان نمی خواهد هیچ شخصی بر طبق دین خدا زندگی کند. ولی در عوض اوبرای انسان ها خواستار سبک زندگی غیر مذهبی می باشد که بدبینی جزئی از آن مدل زندگی است. در بعضی جوامع بدبینی به معنای واقعی کلمه به فلسفه ی زندگی تبدیل شده است. آن دسته از افراد که تحت نفوذ و سیطره ی شیطان هستند از آهنگ ها، فیلم ها و نوشت هایی که درون مایه ی آنها یاس و بد بینی است لذت می برند.

با همه ی این اوصاف، بدبینی با نیروی تصمیم گیری سالم، عقل و منطق انسان نا سازگار می باشد. بدبینی که یک اختلال روانی است، به سلامت فیزیکی و روانی انسان صدمه می زند. این آشفتگی روانی بسته به شدت آن حتی می تواند منجر به خود کشی شود. صد البته هیچ کس از افرادی (که از شیطان پیروی می کند) انتظار زندگی، طبق ارزش های اخلاقی قرآن را ندارد. و(دوری این گروه از انسان ها از آموزه های دین خداوندی) اهداف شیطان را به خوبی برآورده می کند چون شیطان با ناامیدن کردن از جهان آخرت بندگان خداوند را از ارزش های اخلاقی مذهب منحرف می کند تا از این طریق انسان ها بی دین را به همراه خود دچار عذاب ابدی کند؛ به راستی که این از بزرگترین اهداف شیطان در طول تاریخ بوده است.


2010-02-18 21:07:29

درباره این سایت | صفحه اصلی (homepage) خود را بسازید | به بخش دلخواه اضافه شود | RSS Feed
به شرط ذکر نام این سایت، تمام مطالب قابل کپی، چاپ و توزیع است.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top